anhdungdecor@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)
Xe Vespa trang trí
Xe Vespa trang trí Dũng Decor chuyên cho thuê xe Vespa làm đạo cụ sân khấu, tiểu cảnh, lễ hội...Ngoài ra, chúng tôi còn thi công các loại xe trang trí lễ hội, làm đạo cụ sân khấu Liên hệ: 0903 042 908 ( anh Dũng )

Dũng Decor chuyên cho thuê xe Vespa làm đạo cụ sân khấu
Liên hệ: 0903 042 908 ( anh Dũng )

 

 

 

 

Xe Vespa