anhdungdecor@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)
Trang trí tiểu cảnh ghe, thuyền
Trang trí tiểu cảnh ghe, thuyền Xuồng (tiếng Bắc) hay là ghe (tiếng Nam) là một loại thuyền nhỏ và hẹp, thường được chèo bằng sức người.

 

 

 

 

 

 

Trang trí tiểu cảnh ghe, thuyền