anhdungdecor@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)
Xe Hủ Tiếu
Xe Hủ Tiếu Dũng Decor chuyên cho thuê xe hủ tiếu làm đạo cụ sân khấu Liên hệ: 0903 042 908 ( anh Dũng )

Dũng Decor chuyên cho thuê xe  hủ tiếu làm đạo cụ sân khấu
Liên hệ: 0903 042 908 ( anh Dũng )

 

 

 

 

Xe hủ tiếu