anhdungdecor@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)
Trò chơi dân gian nhảy dây
Trò chơi dân gian nhảy dây

 

Nhảy dây

 

 

CHUẨN BỊ
- Dây thừng dài 2 m, 4 m.
- Sân bãi bằng phẳng, rộng rãi.

2. CÁCH CHƠI
- Cho 2 trẻ cầm hai đầu dây có khoảng cách vừa phải để có thể dễ dàng quay dây.
- Khi bắt đầu chơi, hai trẻ quay dây phải cùng quay tay về một hướng cho dây lần lượt lên cao và xuống thấp. Các trẻ còn lại xếp hang lần lượt để nhảy qua dây. Lúc đầu, chưa biết chơi, trẻ có thể đứng giữa dây, chờ khi dây quay lên, trẻ chuẩn bị tư thế và khi dây quay xuống trẻ phải nhảy cao lên để chân không chạm dây. Trẻ nhảy liên tục từ 5 – 10 cái sau đó nhảy ra ngoài, cố gắng không chạm dây.Khi đã biết cách chơi, trẻ có thể từ bên ngoài nhảy vào khi dây đang quay.
- Có thể cho trẻ chơi cá nhân bằng cách: 2 tay trẻ cầm 2 đầu dây quay lên cao, khi dây quay xuống thì nhảy bật lên để dây không chạm chân. Lúc đầu , trẻ tập nhảy từng cái một, sau đó trẻ có thể nhảy liên tục và tự mình đếm xem đã nhảy được bao nhiêu cái.
* Yêu cầu: 
- Nếu trẻ nào nhảy bị chạm dây, phải ra ngoài đổi vị trí cho bạn cầm dây quay. Nếu qua 3 – 4 lượt chơi, không có trẻ chạm dây, cô cho dừng trò chơi và yêu cầu trẻ đổi vị trí, sau đó lại chơi tiếp tục.
- Cho trẻ chơi liên tục trong khoảng 10 – 15 phút không hạn chế số lần chơi của trẻ.