anhdungdecor@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)
Trang trí sân khấu Danh ca Vọng cổ.
Trang trí sân khấu Danh ca Vọng cổ. Trang trí sân khấu Danh ca Vọng cổ.

Một số hình ảnh nổi bật của Sân khấu Danh ca vọng cổ