anhdungdecor@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)
Quầy bán hàng tre
Quầy bán hàng tre Dũng Decor cho thuê quầy bán hàng tre trang trí lễ hội, sự kiện... Liên hệ: 0903 042 908 (anh Dũng )

Dũng Decor cho thuê quầy bán hàng tre trang trí  lễ hội, sự kiện...
Liên hệ: 0903 042 908 (anh Dũng )

 

Quầy bán hàng tre tại " Lễ Hội Ẩm Thực"