anhdungdecor@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)
Hậu trường Sân khấu Khai mạc Lễ hội Áo dài tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ
Hậu trường Sân khấu Khai mạc Lễ hội Áo dài tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ Hậu trường Sân khấu Khai mạc Lễ hội Áo dài tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ