anhdungdecor@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)
Guồng nước gỗ trang trí
Guồng nước gỗ trang trí Dũng Decor chuyên cho thuê đạo cụ sân khấu, đạo cụ biể diễn, dựng tiểu cảnh sân khấu. Liên hệ: 0903 042 908 ( anh Dũng )

Dũng Decor chuyên cho thuê đạo cụ sân khấu, đạo cụ biể diễn, dựng tiểu cảnh sân khấu.
Liên hệ: 0903 042 908 ( anh Dũng )

Email: dungprodecor@gmail.com

Địa chỉ: 88 Trần Bá Giao, P5, Gò Vâp, TP. HCM

 

Guồng nước trang trí