anhdungdecor@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)
Cho thuê Ghe, Cây Rơm, Cầu Khỉ
Cho thuê Ghe, Cây Rơm, Cầu Khỉ Chúng tôi Cho thuê Ghe, Cây Rơm, Cầu Khỉ làm đạo cụ sân khấu.

Chúng tôi Cho thuê Ghe, Cây Rơm, Cầu Khỉ làm đạo cụ sân khấu.

Liên hệ: 0903 042 908 ( anh Dũng )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ghe, Cây Rơm, Cầu Khỉ