anhdungdecor@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)
Cái nơm bắt cá
Cái nơm bắt cá Dũng Decor chuyên cho thuê đạo cụ sân khấu, đạo cụ biể diễn, dựng tiểu cảnh sân khấu.

Dũng Decor chuyên cho thuê đạo cụ sân khấu, đạo cụ biể diễn, dựng tiểu cảnh sân khấu.
Liên hệ: 0903 042 908 ( anh Dũng )

Email: dungprodecor@gmail.com

Địa chỉ: 88 Trần Bá Giao, P5, Gò Vâp, TP. HCM

 

Cái nơm bắt cá