anhdungdecor@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)
Bàn ghế tre
Bàn ghế tre Dũng Decor cho thuê Bàn ghế tre làm đạo cụ trang trí sân khấu. Liên hệ: 0903 042 908 ( anh Dũng )

Dũng Decor cho thuê Bàn ghế  tre làm đạo cụ trang trí sân khấu.
Liên hệ: 0903 042 908 ( anh Dũng )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bàn ghế tre