NOI THATanphuc landanphuc interiordu lichEVENTRETAILPIMEXtrang trí tết
Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển

An Phuc Group phấn đấu trở thành doanh nghiệp đa lĩnh vực hàng đầu Việt Nam và vươn xa ra thị trường thế giới.

Về kinh doanh, phát triển thị trường

An Phuc Group phấn đấu trở thành doanh nghiệp đa lĩnh vực hàng đầu Việt Nam.

Tiếp tục đầu tư mở rộng các dự án, vươn xa ra thị trường thế giới.

Về phát triển dịch vụ

Giải quyết tốt nhu cầu của khách hàng

Mở rộng đầu tư dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, sản xuất nông nghiệp sạch.

Tăng cường năng lực quản lý, vận hành, khai thác tại các dự án do An Phuc đầu tư..

Về phát triển nhân lực

Tạo điều kiện, cơ hội để nhân viên phát triển tối đa năng lực bản thân.

Thường xuyên tổ chức đào tạo mới, đào tạo lại và đào tạo chuyên sâu để nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên.

Thu hút nhân tài làm việc và đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Đóng góp xã hội

Đa dạng dịch vụ, sản phẩm thân thiện với môi trường.

Tích cực hoạt động xã hội, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Quảng cáo
dao cu
Thống kê truy cập
^